Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og vilkår for brug af Coop-Spotmarket

Velkommen til Coop Spotmarket. Vi anbefaler, at du også læser vores cookie- og persondatapolitik.

Spotmarket.dk

Coop-Spotmarket er en internetbaseret tjeneste, som muliggør at seriøse og professionelle leverandører og Coop-butikker kan mødes og gøre en god handel. Portalen har primært til formål at formidle salget af parti-, datovarer og lignende spotvarer fra leverandøren til Coop-butikken på en hurtig, nem og effektiv måde, til gavn for begge parter. Der er udelukkende tale om B2B-salg, og derfor INTET salg til private.

Det er kun muligt at se og købe de oprettede partivarer og få glæde af priserne med et godkendt og gyldigt Spotmarket-login. Selve handlen foregår juridisk set mellem Coop-butikken og leverandøren. Leverandøren er ansvarlig for at have opgivet de korrekte oplysninger i forbindelse med sin vareoprettelse, når det vedrører priser, tilgængelige mængder, holdbarheder, leveringsterminer og andet vedr. varens beskaffenhed m.v.

Coop-butik

Coop-butikken tilkendegiver i forbindelse med sin oprettelse på spotmarket.dk at have prokura til at disponere på vegne af den virksomhed, han/hun til enhver tid er ansat i. Dermed også til at foretage køb og gennemføre handler på spotmarket.dk. Coop-butikken skal være indforstået med, at et køb på Coop-Spotmarket er en ordre som straks sendes videre til leverandøren, så leveringen kan begynde. Købet kan derfor ikke annulleres på Coop-Spotmarket. Såfremt varerne ikke er fremme ved Coop-butikken til den aftalte tid, eller senest 48 timer efter Coop-butikken skriftligt har rykket leverandøren, har Coop-butikken dog ret til at hæve handlen. Den skriftlige henvendelse skal sendes med kopi til info@spotmarket.dk

I det øjeblik en handel er gennemført, fremsender Coop-Spotmarket en elektronisk ordreoversigt til Coop-butikken, samt ordre-, leverings- og faktureringsgrundlag til leverandøren. Coop-butikken indgår handlen på de betingelser, som er nævnt i annoncen.

Leverandør

Leverandøren tilkendegiver i forbindelse med sin oprettelse på spotmarket.dk at have prokura til at disponere på vegne af den virksomhed, at han/hun er ansat i og angiver ved sin oprettelse. Dermed også til at oprette annoncer og gennemføre handler på spotmarket.dk. Leverandøren har pligt til at oplyse, hvis varen har nogle defekter eller andre negative aspekter, som Coop-butikken bør kende til, inden Coop-butikken gennemfører et køb. I det øjeblik en handel er gennemført, fremsender Coop-Spotmarket en elektronisk ordreoversigt til Coop-butikken, samt ordre-, leverings- og faktureringsgrundlag til leverandøren. Handlen indgås på de betingelser, som er nævnt i annoncen. Leverandøren har ikke ret til at hæve salgsprisen i annonceperioden.

For at kunne handle på spotmarket.dk skal leverandøren have en gyldig samhandelsaftale med Coop. Såfremt leverandøren ikke har en samhandelsaftale, hjælper Coop-Spotmarket gerne på vej med kontakt til Coop. Det er leverandørens ansvar, at de annoncerede partier overholder dansk lovgivning og desuden overholder Coops retningslinjer og kvalitetskrav.

Leverandøren er forpligtet til at levere ordren i henhold til de betingelser, leverandøren har angivet i sin annonce. Varerne skal være frit leveret og leverandøren er ansvarlig for, at varerne leveres rettidigt i den rette mængde og på det rette sted til Coop-butikken. Derudover er leverandøren ansvarlig for, at Coop-butikken holdes informeret om eventuelle uregelmæssigheder undervejs i forløbet. Varerne anses først for leveret, når varerne er ankommet til Coop-butikkens adresse og butikken har underskrevet fragtbrev/følgeseddel som kvittering for modtagelsen. Hvis varerne ikke er fremme ved Coop-butikken til den aftalte tid, eller senest 48 timer efter at Coop-butikken skriftligt har rykket leverandøren, har Coop-butikken ret til at hæve handlen. Den skriftlige henvendelse skal sendes med kopi til info@spotmarket.dk.

Hvis leverandøren gentagne gange fjerner varepartier før tid, kan Coop-Spotmarket opkræve et salgssalær på 3,95% af varepartierne. Såfremt leverandøren velbegrundet ikke ønsker at levere et solgt vareparti til Coop-butikken, kan handlen annulleres. Begrundelse fremsendes til info@spotmarket.dk.

Leverandørens annoncer ligger gratis på spotmarket.dk i 6 uger eller indtil varepartierne er solgt. Når de 6 uger er gået, kan annoncerne genaktiveres – gerne med en ny salgspris. Når varepartierne er solgt, opkræves leverandøren et salgssalær på 3,95% af salgsværdien, som kan afregnes til Coop-Spotmarket ultimo måneden med 14 dages betalingsfrist.

Fakturering

I det øjeblik en handel er gennemført, fremsender Coop-Spotmarket en elektronisk ordreoversigt til Coop-butikken, samt ordre-, leverings- og faktureringsgrundlag til leverandøren. Det er leverandørens ansvar at fakturere Coop-butikken direkte med butikkens kardex nummer. Det er Coop-butikkens ansvar at sørge for rettidig og dækkende betaling i henhold til den fremsendte faktura. Betalingsbetingelser følger leverandørens samhandelsaftale med Coop.

Coop-Spotmarket er berettiget til at opkræve leverandøren det aftalte salgssalær på 3,95% af salgsværdien, så snart handlen er gennemført. Coop-Spotmarket fakturerer leverandøren for salgssalæret ultimo måneden med 14 dages betalingsfrist. Coop-Spotmarket kan ikke gøres ansvarlig for en Coop-butiks manglende betaling og vil i sådanne tilfælde stadig være berettiget til det aftalte salgssalær. Derfor er leverandøren ansvarlig for at oprette Coop-butikken i sit system, så faktureringen kan gennemføres. Coop er ansvarlig for at lave en hurtig og smidig oprettelse af leverandøren og leverandørens varer, samt eventuelle interne ordrer i sit systetm, så varerne kan modtages og overføres ved ankomsten til Coop-butikkens lager.

Priser og andre betingelser

Alle priser der oplyses i annoncer oprettet på spotmarket.dk, oplyses som nettopriser ekskl. moms, men inkl. alle danske afgifter. Varerne skal være frit leveret til Coop-butikkens adresse i Danmark, og der kan derfor være indregnet f.eks. transport i prisen.

Handler foretaget mellem Coop-butikken og leverandøren følger de betingelser, som leverandøren har angivet i sin annonce. Betalingsbetingelser følger leverandørens samhandelsaftale med Coop.

Der tages forbehold for, at der kan ske fejl ved ordreafgivelse, så priser, mængder eller andre forhold på ordreoversigten og fakturagrundlaget ikke stemmer overens med det forventede ved købstidspunktet. Skulle det ske, bedes både leverandøren og Coop-butikken hurtigst muligt kontakte Coop-Spotmarkets kundeservice, så ordren kan rettes til og et korrekt fakturagrundlag kan udsendes.

Ophør og ændringer

Coop-Spotmarket forbeholder sig til enhver tid retten til at udelukke brugere og fjerne annoncer fra brugere, som ikke overholder portalens gældende regler. Coop-Spotmarket har ret til at fjerne annoncer, der er uetiske eller i strid med dansk lovgivning. Hvis dette sker, har Coop-Spotmarket pligt til at informere leverandøren. Hvis Coop-butikken eller leverandøren bliver opmærksom på annoncer, som ikke overholder gældende lov eller er uetisk i deres fremtoning, bør de straks rette henvendelse til Coop-Spotmarket. Derudover har leverandøren en udvidet pligt til at få annoncen rettet, og dermed gjort lovlig og etisk korrekt.

Coop-Spotmarket forbeholder sig retten til med 14 dages varsel at ændre nærværende handelsbetingelser. Brugere af Coop-Spotmarket vil blive informeret med dette varsel, inden ændringerne træder i kraft. Al information om ændringer m.v., vil tilgå brugeren på den e-mailadresse, som brugeren har angivet i forbindelse med sin oprettelse. Det er brugerens eget ansvar at holde egen profil opdateret i forhold til adresser, CVR-nummer, telefonnumre og e-mailadresser m.v., således Coop-Spotmarket altid er i besiddelse af de korrekte kontaktoplysninger og juridiske informationer.

Ansvarsbegrænsning og tvister

Coop-Spotmarket kan hverken direkte eller indirekte drages juridisk til ansvar for fejl i annoncer, manglende leverancer, brækage eller følgeomkostninger ved handler indgået på spotmarket.dk. I tilfælde af reklamationer, kan Coop-butikken rette henvendelse direkte til leverandøren eller alternativt til Coop-Spotmarkets kundeservice. Ved sådanne henvendelser vil Coop-Spotmarket omgående forsøge at løse sagen med leverandøren på købers vegne. Det fremhæves dog, at handler udelukkende indgås mellem Coop-butikken og leverandøren, og at Coop-Spotmarkets eneste aftalepart er leverandøren (i forhold til aftalen om formidling af salg mod betaling af salgssalær).

Coop-Spotmarket er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for indirekte tab af, f.eks. avancetab, tab af goodwill eller lignende. Coop-Spotmarkets samlede ansvar for hver ordre er begrænset til det modtagne salgssalær. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke i tilfælde af Coop-Spotmarkets grove uagtsomhed eller fortsat. Krav mod Coop-Spotmarket rejses senest 30 dage efter indgåelse af den handel, som ligger til grund for kravet. Dog udvides perioden til 3 måneder, i det tilfælde at den berettigede er i undskyldelig uvidenhed om sit krav. Herefter kan der ikke rejses krav mod Coop-Spotmarket.

Om lovvalg og værneting: Eventuelle retslige tvister skal afgøres efter dansk ret med Aarhus byret/Vestre Landsret som værneting.

Sletning af bruger

Coop-Spotmarket kan slette din bruger ved, at du kontakter kundeservice og beder om, at din bruger slettes fra portalen.

GENERELLE OPLYSNINGER

Coop-Spotmarket A/S
Oddervej 202
8270 Højbjerg
CVR: DK36082283

+45 70 284 284
info@spotmarket.dk
Scroll to Top